• Frps Christian Wedler og Leif Arne Moi Nilsen går nå ut med saksframlegget som skapte nasjonal debatt da det ble avslørt av Aftenbladet før sommeren. Offentlighetseksperter konkluderte at saken mobbesaken ble ulovlig hemmeligholdt. Jon Ingemundsen

Avslører hemmelig skandale-notat

For fire måneder siden var det utenkelig at du kunne lese dokumentet om mobbesaken. Men som ledd i oppgjør med påstått ukultur og ulovlig hemmelighold i Stavanger kommune, går nå Frp ut med skandale-notatet.