• Kruse Smith as og Hinna Park AS har meddelt Stavanger kommune at de ikke lenger ønsker å arbeide videre med det offentlig-private samarbeidet (OPS) om folkebad i Jåttåvågen, slik markedet og de økonomiske forutsetningen er nå. Fredrik Refvem

Legger folkebadet på is

Kruse Smith og Hinna Park trekker seg fra OPS-avtalen om folkebadet.