- Legg det nye sykehuset til Paradis

Dagens alternativer legger opp til mer bilbruk.