• Nye Bø skule på Nærbø er ei av dei store satsingane i Hå. Den skal stå ferdig i 2016 og er no kostnadsrekna til 390 millionar kroner. Slik ser arkitekten for seg at den nye skulen skal sjå ut. Ole Roald as Arkitekter

Mønsterbruket på Jæren satsar stort

Hå har minst gjeld pr innbyggjar og best netto driftsresultat i fylket. Men no skal det brukast pengar.