Lærere skal oppdage signaler hos elevene

Lærere i Stavanger, Sandnes, Haugesund og Bergen kan alt neste år få tilbud om en ny utdanning. Hensikten er å gjøre dem bedre i stand til å forebygge selvmord blant elevene.