Lei av løfter, bygger veien selv

Ole Dagfinn Nårstad er lei vegvesenets somling, og lager derfor ny vei selv.