Frykter forsprang for Ryfast

– Det er bekymringsfullt dersom Ryfast leder tidsmessig på Høgsfjord-prosjektet når fylkestinget skal velge mellom alternativene, sier fylkesvaraordfører Jan Birger Medhaug.