Lundehaugen må få tiltak for for å bedre arbeidsmiljøet

Fem lærere ved Lundehaugen videregående skole ber Arbeidstilsynet undersøke om skolen drives i tråd med arbeidsmiljøloven.