Ikkje øydelegg turistveg

SAUDA: Rådmannen sitt føreslåtte kutt i reiselivsstøtta kan i verste fall føra til at det ikkje blir noko statusheving for riksveg 520 til Nasjonal Turistveg.