• Tanken var at den store produksjonen av verpehøns kunne foregå med egen energi. Det må Nils Steinsland nå gi opp etter politisk nei fra Time kommune. Aasland, Jarle

Får ikke ruge egg med egen strøm

Familien klekker ut hønene som legger 75 prosent av alle egg som spises i hele Norge, men de får ikke lov til å dekke energibehovet med egen vindmølle.