• Nytt senter åpner i Hillevåg Svein Lunde, Helse Stavanger.

SUS åpner dagkirurgisk senter