• Mari Grønstad fra Ålgård er mener den gode henterordningen i Gjesdal fører til at flere kildesorterer mer søppel. Jarle Aasland

Gjesdal og Randaberg på sorteringstoppen

Folk i Randaberg kildesorter mest av søppelet sitt, men målt i kilo per innbygger kildesorterer ingen mer plast, papir, glass og metall enn folk i Gjesdal.