• Fredrik Refvem

Færrest ledige i hele landet

Rogaland har lavest arbeidsledighet i hele landet, og etterspørselen etter arbeidskraft er fremdeles så stor at det er flere ledige stillinger enn arbeidsløse i fylket.