Flest branner i desember

For å forebygge mot brann, vil rundt 1200 husstander på Nord-Jæren få tilbud om gratis sjekk av brann— og el-sikkerheten i boligen.