- Ikke behov for ny skole i Randaberg

Rådmannen i Randaberg har konkludert: Rehabiliteringen av Goa, Grødem og Harestad skal prioriteres fremfor å bygge en ny skole.