• Ole A. Mæland

– Skulle ikke jobbe nede i tanken