- Rogaland treng ambassade i Oslo

— Dersom Rogaland skal få sin rettmessige del av statlege pengar, må me driva meir effektiv lobbying i Oslo. Det kan skje best ved å ha eigne ambassadørar i hovudstaden, slik me har i Brussel.