• Ansatte på Jærbanen opplever til tider tøffe situasjoner på jobb. Pål Christensen

Trenes for å takle voldssituasjoner