Det koster å være multimediekar

Stavanger Aftenblads driftsinntekter for første halvår falt med 20 millioner i forhold til i fjor. Det gir grunn til bekymring, mener konstituert finansdirektør Sondre Gravir.