• Randi Mydland

Nortura utvider og sparer energi

Nortura investerer vel 15 millioner kroner i utvidelser, bedre produksjonsutstyr og energisparetiltak ved anlegget i Egersund.