Åtte nye stillinger på Dale

Hero har fått penger til å opprette åtte nye stillinger ved Dale asylmottak. Fem av disse går til avdelingen for enslige, mindreårige.