• Det så dramatisk ut da bilen til en ungdomsgjeng fra Tonstad havnet på taket etter kjøring i påvirket tilstand. Ståle Weseth

Ungdommer i dramatisk bilvelt