• Heidi Hjorteland

Ryfylke har fått sitt eige symbol

Somme ser eit egg, andre ser årringar, energi, tomater eller non-stop. Den nye Ryfylke-logoen opnar for frie assosiasjonar.