Slik er utkastet til stortingslisten

– Folk kan være trygge på at disse politikerne vil gjøre en god jobb for landet og for Rogaland, mener Jostein Eiane.