Stålverksarbeider lager turistfilm

Stålverksarbeider Eivind Fosså synes det er for få suvenirer som tilbys turistene som gjester Preikestolen og Lysefjorden. Derfor lager jørpelandsbuen film om de verdenskjente attraksjonene i nabolaget.