• Mange bilførarar kjører fort og farleg i Rennfast-tunnelane. (Foto: Jon Ingemundsen)

Meir grisekjøring i Rennfast

Kvar dag kjører politiet gjennom Rennfast-tunnelane. Kvar dag tek dei folk som råkjører eller bryt sperrelinja.