• Asgeir Lode

Håper å unngå nedleggelse

Det er fortsatt håp om å unngå nedlegging av Madlaleiren, Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå og Sola flystasjon.