Rydder opp i gamle saker

<p> Ved Skatt vest er det satt ned en egen gruppe som skal ta seg av skatteytere i en vanskelig situasjon. Gruppen ledes av underdirektør Arild Norheim.</p>

Publisert: Publisert:

– En del av arbeidet kommer til å være samarbeid med andre virksomheter som skatteoppkreveren, Nav, kriminalomsorgen, politiet, advokater, revisorer og regnskapsførere, sier Norheim.

Han sier at det nå vil kunne komme til å bli tatt større hensyn til debitors situasjon, og det vil i større grad bli lagt på dialog.

– Imidlertid er ikke kapasiteten god nok hos oss til at vi kan komme i kontakt med alle, og vi ber derfor folk om å oppsøke oss, sier Norheim.

Publisert: