Bossluke kan være en felle for barn

De nye søppelcontainerne som blir satt opp, delvis under jorden, kan være farlige. Det mener Morten Nyberg.