HRS reddes av overtid

Mens de venter på at nye skal bli lært opp, må redningsledere jobbe ekstraordinært mye overtid.