Trafikksikkerhetsprisen til Goa-rektor

Hver morgen stiller rektor John Gunnar Johnsen opp som trafikkvakt ved Goa skole.