To skular og ein barnehage i fare

Formannskapet i Hjelmeland ville spara fire millionar kroner meir enn rådmannen neste år. Nå har Øyvind Bergøy kuttlista klar: