Nato får plass i Vatneleiren

De framtidige støttefunksjonene for Natos Joint Warfare Centre kan overføres fra Madlaleiren til Vatneleiren i Sandnes.