DnB Nor presser renta nedover

Hos DnB Nor kan du nå få rente på 6,45 prosent. De andre bankene sier de stadig vurderer nye rentenedsettelser, men foreløpig er det bare Klepp Sparebank som våger å si at de skal gjøre det.