Passasjerbro sviktet på Sola – skulle vært utskiftet