• Jan Kåre Næss

Fikk testet ut beredskapen

Funnet av de 15 døde endene på Skeiestranda i Klepp ble en slags generalprøve for beredskapen som skal være klar for fugleinfluensa i Rogaland.