«Sandnesmarkå» skal redde friluftslivet i «storbyen» Sandnes

Selv om innbyggertallet i Sandnes kan øke med 60.000 innbyggere de neste 40 årene, skal store deler av de eksisterende grøntområdene beholdes. Alt skal bli en del av det nye begrepet «Sandnesmarkå».