• Fredrik Refvem

Samlet innsats for Forsvaret

Både Fellesoperativt hovedkvarter, Madlaleiren og Sola flystasjon må beholdes for å sikre Nato-kommandoen på Jåttå og i Norge for framtiden.