• Knut S. Vindfallet

Underskudd i Helse Stavanger

Helse Stavanger hadde allerede før sommeren et underskudd på 30 millioner kr. Nevrokirurgi-striden får skylden.