Lokalpolitikere freser mot jordvern-utspill

Lokalpolitikere reiser bust mot at staten skal få mer myndighet i arealsaker, selv om hensikten er å styrke jordvernet.