Bydelsutvalgene får mer hjelp

Bystyret i Stavanger vedtok 23. oktober i fjor i en sak om bydelsutvalgenes rolle at sekretærressursen per bydelsutvalg skulle økes til 30 prosent hvis det var behov for det, men med færrest mulig stillinger. Under behandling av saken ble det lagt vekt på at denne økningen skulle bidra til at aktuelle saker som er under arbeid i kommunen ? og som er aktuelle for behandling i bydelsutvalgene, blir fanget opp.