• Kristian Jacobsen

Mangler 45 guider til cruiserushet

Med en dobling av antall cruisepassasjerer til Stavanger neste år, trenger byen rundt dobbelt så mange guider som i dag. Det skal holde hardt.