Også Bufetat er bekymret

Kirsten Øgrey Tønnessen, områdeleder for Bufetat i Stavanger, mener å ha situasjonen under kontroll.