• Hans E. H. Jacobsen

19-åring fikk straffarbeid på dynamittlager