- På tide å ta tak i narkoproblemet

Flere elever ved Kannik skole skal ha havnet i narkomiljøer i løpet av sommeren. En av foreldrene har nå valgt å ta barnet sitt ut av skolen for å beskytte det mot rusmiljøet i skolens nærområde.