• -Veldig dekorativt, sier Geir Oddvar Olsen om bildet av Feistein fyr. Arnt Olav Klippenberg

Fyrstasjoner sett gjennom franske øyne

De er skakke og rare, de er kjente, men samtidig fremmede. En av Europas mest kjente, maritime, kunstnere har tolket våre fyrstasjoner slik han ser dem.