• Det forventes at 8789 boliger skal tas i bruk i Sandnes kommune mellom 2014 og 2027. Kartet viser hvordan boligene skal plasseres ut i bydelene. Kjell Arvid Berge

Når ikke årets boligmål - boligprisene kan stige

Sandnes kommune har et langsiktig mål om å ferdigstille 700 nye boliger hvert år. Ordfører Stanley Wirak frykter årets tall ikke blir høyere enn 500.