• -Det virker som om Sandnes kommune mangler en plan for fastlege-tjenesten, på tross at innbyggertallet kommer til å øke hvert år, sier lege Hanne May Helvig Hetland (35) ved Hanadalen legesenter. Pål Christensen

- Sandnes mangler en lege-plan

Lege Hanne May Helvig Hetland (35) har lenge etterlyst en plan for Sandnes kommunes fastlege-tjeneste. -Det virker ikke som om dette er på den politiske agenda i det hele tatt, sier Hetland.