• Det ser helt dødt ut, men under de brune gresstuene fra i fjor er det liv. I alle fall her, konstaterer planteforsker Mats Höglind i Bioforsk. Hå-bonde Arna Høyland må enda vente minst en uke før våronna kan starte. Fredrik Refvem

Bare litt grønt innen 1. mai

Selv om nattefrosten forsvinner er vi over i mai før det visne jærlandskapet får noe særlig grønnfarge. En unik situasjon, sier bønder og fagfolk.