• Foruten kunstnere, er tre politikere representert i Utsmykkingsutvalget. Fra venstre Sissel Vikse Falch (Frp), Annelin Tangen (Ap og leder i Utsmykkingsutvalget) og til høyre står Guttorm Stangeland (H). Her står de foran Minnestøtta til Aaslaug Aasland som skal avdukes utenfor Sandnes rådhus tirsdag 11. juni klokka 11.00, på Stemmerettens 100-årsdag. Marit Hæreid

Mer kunst i rundkjøringene

Politikerne vil sette av mer penger til kunst. Samtidig blir ikke kunsten forbeholdt nybygg, men den skal ut til folket.